Introductory Statement

کمیسیون تحقیق در باره‌ی پولشویی در بریتیش کلمبیا
بیانیه‌ی مقدماتی رئیس کمیسیون کولن

چنان‌که گزارش شده است، بریتیش کلمبیا به عنوان حوزه‌ای نگریسته می‌شود که در آن پولشویی رو به افزایش است. به نظر می‌رسد مسئولان اجرای قانون، دانشگاهیان، و کارشناسان این حوزه اتفاق نظر دارند که این برداشت ریشه در واقعیت دارد. اشاره به این نکته اهمیت دارد که به موجب ماهیت پنهانی این امر، فعالیت‌های مرتبط با پولشویی شواهد روشن چندانی از وجود خود به جا نمی‌گذارند و به طور کلی شاهدانی که برای صحبت علنی در این مورد انگیزه داشته باشند نیز وجود ندارند. با این وجود، این موقعیت موجب نگرانی بسیاری از شهروندان بریتیش کلمبیا شده است.

در ۱۵ می ۲۰۱۹، به دنبال انتشار این گزارش‌ها، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، جان هورگان، تشکیل این کمیسیون تحقیق در باره‌ی پولشویی در استان را اعلام کرد.

حوزه‌ی مسئولیت این کمیسیون گسترده است. حیطه‌ی اختیارات کمیسیون آن را ملزم به کشف حقایق در ارتباط با موضوعات زیر می‌کند:

  • گسترش، رشد، تحول، و روش‌های پولشویی در بریتیش کلمبیا، با توجه به بخش‌های اقتصادی خاص؛
  • عمل کردن یا عمل نکردن افراد و نهادهای نظارتی مسئول و این‌که آیا چنان اموری به پولشویی در استان کمک
  • کرده یا زمینه‌ساز فساد شده‌اند؛
  • دامنه و اثربخشی قدرت، وظایف، و عملکرد ضد پولشویی این افراد ونهادهای نظارتی؛ و موانع اجرای مؤثر قانون در ارتباط با پولشویی.

افزون بر این، کمیسیون وظیفه دارد برای رسیدگی به شرایطی که زمینه‌ساز رشد پولشویی شده‌‌اند پیشنهاد‌هایی ارائه دهد.

هرچند تا کنون اقدامات بسیاری صورت گرفته است، اما این تحقیقات نمایانگر فرصتی برای روشن‌تر نمودن مسائل هستند. این کمیسیون از اختیارات قانونی گوناگونی برخوردار است، از جمله وادار کردن شهود و دستور به افشاگری – قدرتی که تهیه‌کنندگان گزارش‌های پیشین در اختیار نداشتند. انتظار می‌رود که این اختیارات امکان بررسی جامع تر طبیعت و گسترش پولشویی در استان و شرایطی که سبب‌ساز رشد و توسعه‌ی آن شده‌ است را فراهم آورند.

هرچند تا کنون اقدامات بسیاری صورت گرفته است، اما این تحقیقات نمایانگر فرصتی برای روشن‌تر نمودن مسائل هستند. این کمیسیون از اختیارات قانونی گوناگونی برخوردار است، از جمله وادار کردن شهود و دستور به افشاگری – قدرتی که تهیه‌کنندگان گزارش‌های پیشین در اختیار نداشتند. انتظار می‌رود که این اختیارات امکان بررسی جامع تر طبیعت و گسترش پولشویی در استان و شرایطی که سبب‌ساز رشد و توسعه‌ی آن شده‌ است را فراهم آورند.

اگر چه این کمیسیون به دستور دولت تشکیل شده و بودجه‌ی فعالیت آن توسط دولت استانی تأمین می‌شود، اما نهادی مستقل است که تنها در برابر مردم بریتیش کلمبیا مسئول و پاسخگوست. به منظور اجرای تعهدات خود، کمیسیون می‌بایست اختیارات خود را به نحوی که از جهت مالی توجیه‌پذیر باشد به کار ببندد، و در عین حال، معیارهای به‌خصوصی را که در ارتباط با بازرسی‌های عمومی متداول هستند رعایت نماید.

نخست، بازرسی می‌بایست نتیجه‌بخش بوده و با سرعتی معقول انجام گیرد؛ بازرسی باید به‌هنگام صورت گیرد، اما نه به قیمت چشم‌پوشی از دقت انجام آن.

دوم آن‌که کمیسیون باید منصف باشد. بسیاری از افراد و نهادها از آن رو در روند کار کمیسیون وارد می‌شوند که اطلاعات، تجربیات، و بینشی سودمند برای عرضه کردن دارند، نه به این خاطر که باید درباره‌ی موضوعی پاسخگو باشند. کمیسیون باید قویاً به این مهم پایبند باشد که اطمینان دهد به حقوق این افراد و سازمان‌ها نسبت به حفظ منافع مربوط به حریم خصوصی، منافع قانونی، و اعتبارشان احترام گذاشته می‌شود.

سوم آنکه کمیسیون باید در کار خود دقیق باشد. دقیق بودن به این معنا نیست که هر مسیر بازرسی ممکن را باید پی گرفت. بلکه به این معناست که آن مسیرهای بازرسی و تحقیقی را باید پیگیری کرد که کمک معناداری به روشن شدن مسائل مشمول در حوزه‌ی مسئولیت کمیسیون می‌کنند. انجام کاری کمتر از این اعتماد عمومی را نسبت به نتیجه‌ی بازرسی سست می‌کند؛ انجام چیزی بیش از این انسجام و سرعت عمل را فدا می‌کند و روندی تمام‌ناشدنی پیش رو می‌گذارد.

سرانجام، عملکرد کمیسیون می‌بایست آشکار و شفاف باشد. این امر برای به ثمر نشستن این کوشش مهم ضروری است. هر حقیقتی که توسط کمیسیون کشف شود و هر پیشنهادی که ارائه شود باید بر این مبنا استوار باشد که عموم مردم، که کمیسیون به خاطر آن‌ها به اقدام فراخوانده شده است، فرصت این را داشته‌اند که نسبت به واقعیت‌ها و سیاست‌هایی که در کار بوده‌اند شناخت و آگاهی پیدا کنند و خود بتوانند درباره‌ی ارزش و اثربخشی این فرایند و نتیجه‌ی آن نظر دهند.

در زمان مقتضی، کمیسیون مقررات شیوه‌ی انجام کار خود را منتشر خواهد کرد که پیروی اقدامات آن از فرایندی منظم را تضمین خواهد کرد که الزاماتی گاهگاه در رقابت با یکدیگر، سرعت عمل، انصاف، دقت، و شفافیت را بازتاب می‌دهد. کمیسیون قوانین موضع‌گیری و مشارکت خود را در وب‌سایت منتشر کرده است که به افراد و سازمان‌هایی که مایلند در تحقیقات مشارکت کنند این امکان را می‌دهد که برای این کار درخواست بدهند. می‌توانید قوانین موضع‌گیری و مشارکت را در اینجا مطالعه کنید.

بازرسی‌های همگانی تنها برای ارائه‌ی اطلاعات به مردم استان نیستند. شهروندان بریتیش کلمبیا همچنین از دریافت اطلاعات از افراد علاقه‌مند جامعه بسیار بهره خواهند برد. وب‌سایت کمیسیون، که همچنان در دست ساخت است، اطلاعات تماس هر یک از اعضای جامعه را که مایل است اطلاعات یا مطالبی را ارائه کند در اختیار عموم قرار می‌دهد. با پیشرفت کار کمیسیون، اطلاعات بیشتری پیرامون چگونگی شرکت عموم افراد در تحقیقات بر روی وب‌سایت قرار خواهد گرفت. هرچند اعضای کمیسیون هنوز به طور کامل مشخص نشده‌اند، شماری از نقش‌های کلیدی واگذار شده‌اند. بیوگرافی این افراد در وب‌سایت قابل دسترسی است.

کمیسیون هم بخش تحقیق و هم بخش رسیدگی خواهد داشت. بخش مطالعه پیش‌تر کار خود را آغاز کرده است؛ کار این بخش شامل تحلیل چهار گزارشی است که به دستور استان تهیه شده‌اند. حوزه‌ی فعالیت این بخش همچنین بررسی دقیق قانون‌گذاری، تحقیق و تفسیر در ارتباط با فرایندهای پولشویی و ضد پولشویی، هم در این حوزه‌ی قضایی و هم در حوزه‌های دیگر، و همین‌طور مشورت با افراد آگاه به این موضوعات را در بر می‌گیرد. در صورت لزوم، ممکن است تحقیقات دست اولی جهت بالابردن درک کمیسیون از مسائلی که در حیطه‌ی اختیاراتش قرار می‌گیرند ترتیب داده شوند.

همزمان که بخش تحقیق مشغول کار خویش است، گروه بازرسی نیز در پی تهیه‌ی مدارک مقتضی از طریق نهادهای نظارتی، اجرای قانون، و دیگر نهادهای مرتبط با رشد و توسعه‌ی پولشویی در بریتیش کلمبیا هستند. تاحدودی بر مبنای بررسی این مدارک و بر اساس آن‌چه از بخش تحقیق به دست می‌آید، بخش بازرسی تحقیقاتی را ترتیب خواهد داد و با افرادی که شواهدشان احتمالاً به درک مسائل گوناگونی که کمیسیون می‌بایست درباره‌ی آن‌ها گزارش دهد کمک می‌کند مصاحبه خواهد کرد. این اطلاعات کمک می‌کنند تا روند جلسات رسیدگی که فهمی جامع نسبت به پیدایش، طبیعت، و گسترش پولشویی در بریتیش کلمبیا و راهکارهای پیشنهادی برای رسیدگی به موضوع به بهترین شکل را میسر می‌کنند ترسیم گردد.

گستره‌ی مسئولیت کمیسیون هم وسیع است و هم عمیق. همکاری تمام رده‌های دولت، نهادهای عمومی و خصوصی، و فرد فرد شهروندان برای دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب ضروری است. کمیسیون مشتاقانه منتظر همکاری با همه‌ی کسانی است که می‌توانند برای رویارویی با آن‌چه به درستی مسأله‌ای جدی به شمار می‌آید که سایه‌ای گسترده بر چشم‌انداز اقتصادی و سازمانی بریتیش کلمبیا افکنده است به ما کمک کنند.

من افتخار دارم که به‌عنوان رئیس کمیسیون این کوشش را هدایت کنم و به تیم باتجربه و آگاهی که در حال گردآوردنش هستیم افتخار می‌کنم. آن‌چه بدان متعهد هستم این است که من و تمام اعضای کمیسیون در برابر مردم بریتیش کلمبیا مسئول هستیم: که حقایق را کشف کنیم و این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهیم.

عالیجناب آستین کولن، رئیس کمیسیون

کمیسیون تحقیق در باره‌ی پولشویی در بریتیش کلمبیا